HRAMONOGRAM WYWOZU ŚMIECI Z MAŁOCHWIEJA
MAŁEGO I DŻEGO w 2017 roku

Miesiąc I wywóz
mieszane
II wywóz
mieszane
II wywóz
papier
II wywóz
szkło
II wywóz
plastik
Styczeń 13... 2727 27
Luty 3... ...... ...
Marzec 3... 1717. 17
Kwicień 7+popiół... ...... ...
Maj 519 1919 19
Czerwiec 923 ...... 23
Lipiec 721 2121 21
Sierpień 418 ...... 18
Wrzesień 115 1515 15
Październik 6... ...... ...
Listopad. 3... 1717 17
Grudzień 8... ...... 22+popiół

              
Stowarzyszenie Mieszakńców Małochwieja Małego "Rodzinne Gniazdo"