Chciałbym w tym miejscu obalić kilka mitów funkcjonujących w naszym przekonaniu , a związanych z praktycznym zastosowaniem przepisów z prawa karnego ... i nie tylko...1. Czy to prawda, że jeśli nie przyjmę mandatu karnego od policjanta(strażnika miejsckiego itp), to w Sądzie "dowalą" mi drugie tyle ??

MIT

Zarówno policjant nakładający mandat jak i Sąd korzysta z tych samych przepisów karnych i może nakładać grzywny w takich samych "widełkach" finansowych. To policjant lub strażnik miejski jest bardziej uwiązany taryfikatorem i nie może od niego odstąpić. Nie ma także możliwości zweryfikowania naszych możliwości finansowych, aktualnej sytuacji materialnej, rodzinnej itp. Natomiast w Sądzie możemy przedstawić swoje argumenty na podstawie których Sędzia może nadzwyczajnie złagodzić karę, lub uznać winnym a od karania odstąpić.
Dlatego jeżeli uważamy, że nałożony mandat jest niewspółmierny do przewinienia lub przekracza nasze możliwości finansowe możemy odmówić jego przyjęcia a rozstrzygnięcie nastąpi w Sądzie. Istnie jednak możliwość, iż Sąd nie zmieni wysokości grzywny, a ponadto doliczy koszty postępowania. Są to jednak kwoty nie przekraczające z reguły kilkudziesięciu złotych.

UWAGA: Nie namawiam do każdorazowego odmawiania przyjęcia mandatu, a jedynie do rozważenia tej kwestii w przepadkach skrajnych, kiedy to nie negujemy swojego przekroczenia przepisów, a jedynie wysokość nałożonej grzywny.
2. Czy zgłoszenia na policję o zaginięciu osoby można dokonać dopiero po upływie 48 godzin od chwili kiedy była ostatni raz widziana??

MIT

Zgłoszenie takie mamy prawo, a w niektórych przypadkach nawet obowiązek zgłosić jak najprędzej i o każdym czasie niezależnie od pory dnia. Sam sposób prowadzenia poszukiwań przez policję, określają konkretne przepisy. Sam zgłąszający jeżeli ma jakiekolwiek podejrzenia iż ktoś z jego najbliższych, znajomych, sąsiadów itp zaginął, a jego nieobecność choćby wydaje się niewytłumaczalna rozsądnie powinien powiadomić o tym policję. Zgłoszenia należy dokonać osobiście, lub w przypadku braku takiej możliwości telefonicznie lub listownie( również drogą elektroniczną). To policjant zdecyduje o dalszej formie poszukiwań. Inne będą działania dotyczące np. osoby która wyjechała do pracy za granicą i z którą urwał się kontakt, a całkowicie odmienne w przypadku zaginięcia dziecka, osoby niepełnosprawnej lub ze skłonnościami samobójczymi.

UWAGA; Nie czekajmy ze zgłoszeniami o zaginięciu. Może to uratować komuś życie. Policjanci dysponują naprawdę szerokimi możliwościami pozwalającym ustalić miejsce pobytu poszukiwanej osoby. Nie będziemy oczywiście obciążani kosztami akcji poszukiwawczej ( chyba, ze nasze zgłoszenie będzie wynikiem głupiego żartu)
3. Czy policjant ma prawo dokonać przeszukania mojej posesji, mieszkania, osoby bez okazania się nakazem prokuratorskim??

PRAWDA

Policjanci działając na podstawie konkretnych przepisów określonych okolicznościami mają prawo do dokonania przeszukania okazaując się jedynie legitymacją i podając cel przeszukania. Z czynności tej mają jednak obowiązek sporządzić protokół z którym na koniec czynności zapoznajemy się i podpisujemy. Brak nakazu prokuratorskiego nie oznacza, że instytucja ta zostanie całkowicie pominięta. Wręcz przeciwnie. Funkcjonariusz po takim przeszukaniu wnosi do Prokuratury o zatwierdzenie tej czynności uzasadniając potrzebę jej przeprowadzenia bez wcześniejszego uzgodnienia z prokuratorem. Postanowienie o zatwierdzeniu pzreszukania, otrzymamy na nasz adres.

UWAGA; Jeśli mamy jakiekolwiek podejrzenia co do "autentyczności" funkcjonariusza" zadzwońmy pod numer 997 celem potwierdzenia tych czynności. Oficer dyżurny ma wiedzę o wszystkich działaniach podległych mu policjantów
Stowarzyszenie Mieszkańców Młochwieja Małego

              
Stowarzyszenie Mieszakńców Małochwieja Małego "Rodzinne Gniazdo"