O Małochwieju - tekst z 1885 roku - ORYGINAŁ !!!
"Grzebiąc" w przepastnych meandrach archiwum narodowego, którego dokumenty są udostępnione w sieci, natrafiłem na szereg artykułów i dokumentów o naszej wsi Na początek proponuję list Józefa Oleszczuka, który ukazał się w warszawskim wydaniu Gazety Świtecznej z grudnia 1885 roku. Autor opisuje mieszkańców Małochwieja, ich zwyczaje, stroje, zabawy itd.
Poniżej fragment tekstu piosenki prezentowanej w treści

Bieży wiewióreczka koło ogródeczka;
jaka pani matka, taka i córeczka.
Za nic mi tysiące, za nic milijony,
abym tylko dostał z Małochwieja żone

   z artykułem na stronach 5 i 6
Projekt LOWE
Projekt LOWE inspiracją i wsparciem rozwoju społecznego wsi Małochwiej Mały.
       W roku 2014 z inicjatywy mieszkańców powstało Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo”. Jego podstawowym celem jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności naszej wsi oraz jej rozwoju poprzez wykonywanie różnorodnych zadań. W latach 2014 – 2017 zrealizowaliśmy około 60 działań aktywizując do ich realizacji przede wszystkim mieszkańców wsi jak i mieszkańców gminy.
WIELKI POST
Wielki post – w chrześcijaństwie czas pokuty przygotowujący do przeżycia najważniejszych dla chrześcijan świąt wielkanocnych. W Kościele łacińskim zaczyna się w Środę Popielcową przed I Niedzielą Wlk. Postu. Tradycyjnie i zgodnie z prawem kanonicznym obowiązującym do 1983 roku trwał do Wielkiej Soboty . Aktualny Kodeks Prawa Kanonicznego nie precyzuje dnia zakończenia Wielkiego Postu, a szczegóły postów pozostawione są episkopatom. W Polsce zgodnie z obowiązującym kalendarzem liturgicznym wielki post trwa do Wielkiego Czwartku, a w Wielki Piątek i Wielką Sobotę obchodzony jest post paschalny.

Jeżeli interesują Was zagadnienia z prawa karnego, prawa i obowiązki związane z załatwianiem spraw z udziałem policji, co można, kiedy jest obowiązek, jakie są terminy itp chętnie odpowiem na pytania. Postaram się także obalić kilka mitów obowiązujących od lat wśród społeczeństwa, ale i utwierdzić co do PRAWD :) Jestem otwarty na wszelkie pytania. W przypadkach złożonych poproszę o pomoc prawników lub inne kompetentne osoby. Na początek kilka ciekawostek które mogą się przydać każdemu

Pytania proszę przesyłać na nasz adres; info@malochwiejmaly.info.pl
UWAGA HIT!!!!! Tu podaj tekst alternatywny

      Udostepniam Państwu online kronikę prowadzoną przez Koło Gospodyń Wiejskich pół wieku temu. Mam nadzieję,że zarówno młodzi jak i starsi mieszkańcy naszej wsi z "łezką w oku" prześledzą "jak to drzewiej bywało"

AB -Admin


Istnieje możliwość zorganizowania niedopłatnych kursów w zakresie;

 • podstawy posługiwania się przeglądarkami internetowymi,
 • bezpieczeństwo w sieci,
 • podstawy pracy z dokumentem word i exel,
 • podtawy obróbki graficznej zdjęć,
 • Kurs ma na celu przybliżenie pracy z komputerem w codziennej jego obsłudze, poznanie standartów obowiązujących przy pisaniu dokumentów, podań, meili, wypełnianiu ankiet, itp. Misją tego przedsięwzięcia jest umożliwienie osobom w każdym wieku i będącym nawet całkowicie "na bakier" z informatyką pokonanie magicznej bariery która tylko na pozór wydaje się nieosiągalna. O ile istnieje zapotrzebowanie możemy także dla osób bardziej zaawansowanych zorganizować szkolenie z zakresu formatowania dokumentów word, tworzenie szablonów dokumentów i innych zagadnień w zalezności o potrzeb.

  Osoby chętne prosimy o konatktinfo@malochwiejmaly.info.pl     - odwiedzin
     - online
  Urząd Gminy informuje
  AKTUALNE 2018 rok

  Zaproszenie na szkolenie
  nowe
  Tu podaj tekst alternatywny Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie zapraszają na szkolenie pt. „Restrukturyzacja małych gospodarstw oraz zasady przyznawania płatności obszarowych w roku 2018 - e-wniosek”


  WAŻNE - dla hodowców trzody Tu podaj tekst alternatywny
  Szkolenie chemizacyjne dla rolników Tu podaj tekst alternatywny
  Rekrutacja do publicznych przedszkoli
  nowe
  Tu podaj tekst alternatywny

  Zarządzenie Nr 9/2018
  Wójta Gminy Krasnystaw
  z dnia 29 stycznia 2018 r.

  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznym punkcie przedszkolnym, dla których Gmina Krasnystaw jest organem prowadzącym....


  Wykaz lekarzy weterynarii Tu podaj tekst alternatywny

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie przesyła wykaz urzędowych lekarzy weterynarii uprawnionych do badania mięsa na użytek własny na terenie powiatu Krasnystaw:


  Tu podaj tekst alternatywny


  Tu podaj tekst alternatywny
  POWIĘKSZ PLAKAT

  Pomoc Żywnościowa

  Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Krasnystaw informuje, iż paczki żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowana w ramach Podprogramu 2017 wydawane będą w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej


  INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

  W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

 • Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
 • Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
 • Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków,w których utrzymywany jest drób.
 • UWAGA DOTACJE !!!

  Fundacja "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości" informuje, iż ruszyła rekrutacja do projektu "START Z INICJATYWĄ" Jeśli jesteś osobą zamieszkującą województwo lubelskie w wieku 30+, bezrobotną bądź nieaktywną zawodowo, w tym: długotrwale bezrobotną lub o niskich kwalifikacjach lub niepełnosprawną lub odchodzącą z rolnictwa, planującą rozpocząć prowadzenie pozarolniczą działalność gospodarczą

 • Możesz podnieść swoje kwalifikacje poprzez bezpłatne wsparcie szkoleniowo - doradcze
 • Uzyskać bezzwrotną dotację na założenie działalności gospodarczej - 23 300 zł
 • Uzyskać wsparcie pomostowe do 500 zł / 12 miesięcy Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to główny cel rządowego programu _Wyprawka szkolna_ przyjętego przez Radę Ministrów. Wsparcie dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej.


  WŚCIEKLIZNA

  śmiertelna choroba ludzi i zwierząt (ssaków) o ostrym przebiegu. Wywołana przez wirus atakujący ośrodkowy układ nerwowy. Do zakażenia dochodzi głównie w wyniku:

 • pogryzienia przez chore zwierzę,
 • przedostania się śliny chorego zwierzęcia na skaleczenia i zadrapania skóry, na błony śluzowe (np. jamy ustnej, nosa), do spojówki oka,


 • Wójt Gminy Krasnystaw
  ................  Wojciech Kowalczyk objął obowiązki Wójta Gminy Krasnystaw Tu podaj tekst alternatywny


       Z dniem 28 marca 2018 r. Prezes Rady Ministrów powierzył Wojciechowi Kowalczykowi funkcję Wójta Gminy Krasnystaw do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta, czyli do jesiennych wyborów samorządowych. Powołanie nowego Wójta Gminy Krasnystaw było konieczne ze względu na śmierć sprawującego tę funkcję dotychczas Janusza Korczyńskiego.


       Wojciech Kowalczyk urodził się w 1974 r. w Krasnymstawie. Uczęszczał do I LO im. Wł. Jagiełły, do klasy o profilu matematyczno-fizycznym. Absolwent Instytutu Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie, uzupełniał wykształcenie na profesjonalnych szkoleniach managerskich, a w roku 2007 uzyskał dyplom Harvard Business School Publishing na Canadian International Management Institute. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i IT. Pracował m.in. dla AIG Bank, Ergo Hestia, SKOK Stefczyka, Warty. Prowadził własną firmę szkoleniowo-doradczą. Od grudnia 2015 r. członek Krasnostawskiej Rady Rozwoju. Prywatnie ojciec trójki dzieci, chrześcijanin, patriota, miłośnik gór i snowboardu.

  Relacja z Dnia Kobiet Tu podaj tekst alternatywny


        W roku 2018 nasze Panie obchodziły swoje święto przez dwa dni. 8 marca w gronie 16 kobiet udałyśmy się na Koncert z okazji Dnia Kobiet Mateusza Krautwursta i Gości „Od Sinatry do Wodeckiego”, który odbył się w KDK. Zarówno bilet jak i transport sponsorowało Paniom nasze Stowarzyszenie. W koncercie usłyszałyśmy autorską muzykę artysty oraz cytaty największych inspiracji, m.in. Zbigniewa Wodeckiego, Franka Sinatry, Andrzeja Zauchy. Koncert wszystkim kobietom bardzo się podobał.
        W niedzielę dnia 10 marca 2018 r. w godz. 16.00 – 18.00 we współpracy z Wiejskim Domem Kultury zorganizowałyśmy spotkanie z okazji Dnia kobiet, na które złożyły się; scenka tematyczna „Kobiety oczami dzieci”, debiut artystyczny naszych członków Jędrka i Franka oraz słodki poczęstunek. Ciasto upiekły mamy dzieci i członkinie Stowarzyszenia.
        Program artystyczny przygotowały Pani Kornelia Gmiter i Pani Małgorzata Lulek. Było sympatycznie i nastrojowo. Były życzenia, piosenki i cukierki z napisami dla każdej Pani i dziewczynki inne np. jesteś wyjątkowa, jesteś sympatyczna i.t.p. Kosze z cukierkami wręczyli Paniom zgromadzonym na sali, chłopcy biorący udział w części artystycznej. Podczas spotkania przy stole kanon piękna kobiety w poszczególnych epokach zaprezentowała prezes stowarzyszenia.
        Tegoroczne obchody Dnia Kobiet były udane i inne niż zawsze .Chciałybyśmy aby 8 marca trwał w takiej wersji przez cały rok.

  Wyjazd do Warszawy Tu podaj tekst alternatywny

  Wyjazd do Warszawy


        27 stycznia 2018 r. odbył się wyjazd członków Stowarzyszenia „Rodzinne Gniazdo” i naszych przyjaciół w liczbie 40 osób do Warszawy .Głównym celem naszego wyjazdu było zwiedzenie Muzeum Powstania Warszawskiego oraz obejrzenie Musicalu PILOCI w Teatrze Roma.
        Program wyjazdu
        Godz. 5.35 – 10.00 przejazd na trasie Małochwiej Mały –Krasnystaw –Warszawa
        Godz. 10.00-12.30 zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego w dwóch grupach z przewodnikie Godz. 13.00 Obiad w Klubie Wieżyca
        Godz. 15.00-17.45 Misical PILOCI w Teatrze Roma
        Dzień pobytu w Warszawie należał do bardzo udanych. Świetni przewodnicy muzealni wprowadzili nas w czasy Powstania Warszawskiego, pokazali tragizm tamtych dni i heroizm ich bohaterów ukazując również trudną i skomplikowaną historię naszego narodu. Poruszanie się wybrukowanymi ścieżkami muzeum, możliwość obejrzenia zdjęć, dokumentów i pamiątek z tamtych czasów , obejrzenie filmu przedstawiającego miasto ruin wprowadziło nas w nastrój milczenia i zadumy. To Muzeum powinien obejrzeć każdy Polak. My już tutaj byliśmy i na długo zachowamy to miejsce w swojej pamięci. W Teatrze Roma zobaczyliśmy wspaniały polski musical PILOCI w reżyserii Wojciecha Kępczyńskiego przedstawiający walkę polskich pilotów w Bitwie o Anglię, która była jednym z najważniejszych wydarzeń II wojny światowej a także jedyną kampanią w Europie prowadzoną wyłącznie w powietrzu. Miała ona przełomowe znaczenie dla losów wojny, gdyż zatrzymała zwycięską ofensywę hitlerowców na kontynencie i uniemożliwiła utworzenie niemieckiej Europy. Siedząc na sali wśród 999 widzów dzięki specjalnym efektom wizualnym i dźwiękowym, potężnemu ekranowi LED horyzontalnemu (nieruchomemu) i czterech mniejszych (ruchomych), wczuliśmy się w klimat tamtych czasów, klimat tęsknoty młodych za wolnością i miłością przerwanej przez wojnę oraz trudne losy powojenne. Wszyscy byliśmy zauroczeni tym wspaniałym widowiskiem oraz wspaniałą grą aktorów oddającą klimat tamtych czasów.

              Opracowała: M. Kowalczyk


  Obchody 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości Tu podaj tekst alternatywny

         Do tradycji naszej wsi należą coroczne spotkania z historią, podczas których mieszkańcy poznają przeszłość Małej i Wielkiej Ojczyzny. W dniu 11 listopada 2017 r. w pięknie przystrojonej w kolory bieli i czerwieni sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Małochwieju Małym odbyła się wieczornica pn „Polskie drogi do wolności”, w której wzięło udział 50 mieszkańców wsi.

  NIE DAJ SIE OSZUKAĆ!!! Tu podaj tekst alternatywny        Jak działają oszuści:

        Oszuści często posługują się książkami telefonicznymi, z których wybierają osoby o imionach często charakterystycznych dla osób starszych, następnie dzwonią na wybrany numer telefonu. Rozmowa prowadzona jest w taki sposób, aby oszukiwana osoba uwierzyła, że rozmawia z kimś ze swojej rodziny i sama wymieniła jego imię oraz inne dane, pozwalające przestępcom wiarygodnie pokierować dalszą rozmową.


  Małochwiej Mały - nasza urocza wieś obchodziła swój setny Jubileusz. Tu podaj tekst alternatywny

         Dnia 13 sierpnia 2017 r. odbyło się podsumowanie projektu finansowanego z budżetu programu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2 pn. Wsi spokojna, wsi wesoła-jubileusz 100 -lecia wsi Małochwiej Mały. Obchody jubileuszu stały się okazją do rozmów, rozważań i dyskusji mieszkańców dotyczących zmian jakie zaszły we wsi w sferze społeczno - kulturowej i gospodarczej w latach 1917 - 2017.


  "CIEMNOŚĆ WIDZĘ" Tu podaj tekst alternatywny

        Jadąc ulicą Polewaną w Krasnymstawie zauważyłem szereg pięknie równo i gęsto ustawionych latarni. Była noc więc i latarnie zgodnie ze swoim przeznaczeniem się świeciły.....

        Na tym można by było zakończyć artykuł lub wcale go nie zaczynać, gdyż tzw. "oczywista oczywistość", nie wymaga ani publikacji w mediach, ani poświęcania uwagi odbiorców. Jednak widok ten sprowokował mnie do dalszych przemyśleń na temat miejsca gdzie mieszamy i jak jesteśmy traktowani. Może na początek trochę statystyki. Ulica Polewana leży na granicy miasta Krasnystaw i posiada długość 950 metrów, na jej całej długości umieszczono 39 latarni czyli co 25 metrów każda,. Przy ulicy tej znajdują się dwie zamieszkałe posesję. Chcę to zaznaczyć, ze kompleks handlowy galeria znajduje się już na terenie gminy czyli w m. Zakręcie.


  Przemyślenia na 101 rokTu podaj tekst alternatywny

        Kiedy mija czas pracy, przygotowań, dyskusji, rozważania koncepcji, szukania kompromisu i kiedy wreszcie przychodzi dzień który "wieńczy dzieło", czyli w naszym przypadku dzień obchodów setnej rocznicy M&M zapominam o trudnościach, wszelkich zwątpieniach i negatywnych odczuciach a pozostaje poczucie spełnienia, radości i dumy z ludzi którym chce się chcieć. Ludzi, którzy dla samej idei, dla radości innych i swojej poświęcają swój czas, nierzadko pieniądze, ale przede wszystkim swoje serce i zdolności by kultywować święte tradycje naszych przodków.

        Tak często i tak wiele słyszymy ostatnio słowo "PATRIOTYZM" . Odmieniane jest przez wszystkie możliwe i niemożliwe przypadki, podpierają się nim mniejsi i więksi politycy wszelkich ugrupowań, nacji i wszelkiego pokroju orędownicy dobra jak i zła. Częstotliwość powoływania się na patriotyzm jest tak cykliczna i natrętna, że zatraciliśmy sens tego słowa, A na pytanie; "czy jesteś patriotą?" odpowiadamy machinalnie "TAK"


  Zadbajmy a nasze bezpieczeństwo

        Od lat mieszkańcy naszej wsi borykają się z niedogodnością zjazdu z trasy nr 17 na drogę w Małochwieju Małym. Zainteresujmy odpowiednie służby tym tematem, walczmy o bezpieczeństwo nasze i naszych rodzin. Jednym ze sposobów jest zgłoszenie w aplikacji MAPA ZAGROŻEŃ miejsca jako NIEWŁAŚCIWA INFRASTRUKTURA DROGOWA( na mapie wybieramy miejsce, klikamy na znak "+" i zaznaczamy "niewłąściwa infrastruktura drogowa")Odpowiednia (duża) ilość zgłoszeń zmobilizuje odpowiednie służby do naprawy tego problemu. Nie czekajmy aż stanie się kolejna tragedia, weźmy sprawy w swoje ręce

  AB - admin

  Nasza" Pani Prezes Liderką Powiatu Krasnostawskiego 2016 r Tu podaj tekst alternatywny

        "Urodziła się 14.09.1948 r. w Krasnymstawie, na stale mieszka we wsi Małochwiej Mały w gminie Krasnystaw. Syn Wojciech i dwie siostry Anna Szymańska i Zofia Wójcik wraz z rodzinami również mieszkają w Małochwieju Małym angażując się w działania społeczne. Wykształcenie wyższe mgr zdobyła na UMCS w Lublinie na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi, kierunek geografia. Ukończyła również Studia Podyplomowe na KUL z dziedziny Zarządzania Oświatą. Systematycznie poszerza swoją wiedzę i umiejętności z dziedziny zarządzania zespołami ludzkimi, uczestnicząc w szkoleniach, kursach, warsztatach, wyjazdach studyjnych. Jest aktywnym członkiem wielu organizacji społecznych, w tym: członek Rady Stowarzyszenia LGD Krasnystaw Plus, członek Zarządu Stowarzyszenia "Wspólnie dla Gminy Krasnystaw", członkini PTTK, Prezes dwóch Stowarzyszeń- Stowarzyszenia Przyjaciół Krasnostawskiej Jedynki oraz Stowarzyszenia Mieszkańców Małochwieja Małego " Rodzinne Gniazdo", organizatorką turystyki krajowej i zagranicznej, inicjatorką i organizatorką życia społeczno- kulturalnego wsi, gminy i powiatu.                
  Stowarzyszenie Mieszakńców Małochwieja Małego "Rodzinne Gniazdo"