Projekt LOWE
Projekt LOWE inspiracją i wsparciem rozwoju społecznego wsi Małochwiej Mały.
       W roku 2014 z inicjatywy mieszkańców powstało Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo”. Jego podstawowym celem jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności naszej wsi oraz jej rozwoju poprzez wykonywanie różnorodnych zadań. W latach 2014 – 2017 zrealizowaliśmy około 60 działań aktywizując do ich realizacji przede wszystkim mieszkańców wsi jak i mieszkańców gminy.

UWAGA HIT!!!!! Tu podaj tekst alternatywny

      Udostepniam Państwu online kronikę prowadzoną przez Koło Gospodyń Wiejskich pół wieku temu. Mam nadzieję,że zarówno młodzi jak i starsi mieszkańcy naszej wsi z "łezką w oku" prześledzą "jak to drzewiej bywało"

AB -Admin


   - odwiedzin
   - online
Urząd Gminy informuje
AKTUALNE 2018 rok

Informacja Wójta Gminy Krasnystaw dotycząca szacowania szkód spowodowanych przez suszę w 2018 r.


Tu podaj tekst alternatywny

Tu podaj tekst alternatywny

Tu podaj tekst alternatywny


Wykaz lekarzy weterynarii Tu podaj tekst alternatywny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie przesyła wykaz urzędowych lekarzy weterynarii uprawnionych do badania mięsa na użytek własny na terenie powiatu Krasnystaw:


INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

 • Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
 • Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
 • Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków,w których utrzymywany jest drób.
 • WŚCIEKLIZNA

  śmiertelna choroba ludzi i zwierząt (ssaków) o ostrym przebiegu. Wywołana przez wirus atakujący ośrodkowy układ nerwowy. Do zakażenia dochodzi głównie w wyniku:

 • pogryzienia przez chore zwierzę,
 • przedostania się śliny chorego zwierzęcia na skaleczenia i zadrapania skóry, na błony śluzowe (np. jamy ustnej, nosa), do spojówki oka,


 • Wójt Gminy Krasnystaw
  ................  DOTARŁO I DO NAS ! UWAGA!!! Tu podaj tekst alternatywny
  Jakie ograniczenia stosowane są w obszarze zapowietrzonym (min 3 km) i zagrożonym (min 7 km) obowiązujących wokół gospodarstwa, w którym wystąpiła choroba?

  Restrykcje dotyczą głównie przemieszczani świń z i do gospodarstw znajdujących się w tych obszarach. Jeżeli gospodarstwo utrzymujące świnie położone jest w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, wyznaczonym w związku z wystąpieniem ogniska ASF (obszary wymienione w rozporządzeniach powiatowego lekarza weterynarii lub Wojewody), obowiązuje bezwzględny zakaz wyprowadzania świń z tego gospodarstwa przez okres:

 • 40 dni - w obszarze zapowietrzonym,

 • 30 dni - w obszarze zagrożonym.

 • Po odpowiednio 40 i 30 dniach należy zgłosić się do powiatowego lekarza weterynarii w celu uzyskania pozwolenia na przemieszczenie zwierząt z gospodarstwa.

  Szczegółowe informacje o możliwości przemieszczenia świń z gospodarstw położonych na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym można uzyskać u powiatowego lekarza weterynarii - organ ten jest uprawniony do skrócenia powyższych okresów odpowiednio do 30 dni dla obszaru zapowietrzonego i 20 dni dla obszaru zagrożonego.

  Wszyscy hodowcy, u których wystąpiło ognisko ASF, spełniający wymagania weterynaryjne w tym z zakresu identyfikacji i rejestracji świń otrzymają należne im odszkodowanie za straty poniesione w związku z działaniami Inspekcji Weterynaryjnej (odszkodowanie należne jest m.in. za świnie zabite z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej oraz za zniszczone pasze lub sprzęt).

  Relacja z wycieczki po Ziemi Krasnostawskiej i nie tylko.


        Sobota 14 lipca 2018 r. nie zapowiadała się zbyt dobrze dla 25 turystów z Małochwieja Małego i okolic, którzy wybrali się na jednodniową wycieczkę po Ziemi Krasnostawskiej zorganizowaną przez Stowarzyszenie „Rodzinne Gniazdo”. Mimo iż od rana padał deszcz to wszyscy uczestnicy stawili się na miejscu zbiórki aby o godz. 8.00 rozpocząć zaplanowaną imprezę turystyczno – krajoznawczą. Jednym z celów naszego stowarzyszenia jest poznanie własnego regionu, swojej małej ojczyzny-wsi, gminy i powiatu. Nadarzyła się ku temu dobra okazja, bowiem w tym roku przypada 100 lecie Odzyskania przez Polskę niepodległości. Udział w wycieczce jest jedną z form uczczenia tego ważnego jubileuszu.
        Trasa wycieczki prowadziła uroczymi subregionami Wyżyny Lubelskiej – Działami Grabowieckimi, Pagórami Chełmskimi, Wyniosłością Giełczewską oraz Obniżeniem Dorohuckim od Małochwieja Małego poprzez Krasnystaw- Krupe – Krynicę— Rejowiec -Borowicę-Kanał Wieprz –Krzna -Dobryniów - Fajsławice –Gardzienice- Wygnanowice –Rybczewice – Częstoborowice – Białkę do Małochwieja Małego. O walorach przyrodniczo – kulturowych Ziemi Krasnostawskiej opowiadał nam z wielkim zaangażowaniem przez cały dzień nasz wycieczkowy przewodnik Pan Stanisław Rycyk. Na trasie wycieczki zjedliśmy obiad przygotowany przez kobiety ze Stowarzyszenia „Kraska” z Dobryniowa gmina Łopiennik Górny. Panie przygotowały dla nas pierogi z bobem i mięsem, które wpisane zostały na listę potraw tradycyjnych i regionalnych. Przyznajemy, że wszystkim nam bardzo smakowały.
        Wycieczka spełniła nasze oczekiwania. Okazało się, że wielu z naszych uczestników nigdy na tym szlaku nie było i wszystko było dla nich nowe i ciekawe. Poznaliśmy naszą Ziemię Krasnostawską z jej walorami przyrodniczymi i kulturowymi oraz ziemie sąsiednie –Świdnicką i Chełmską w niedalekiej przeszłości związane z naszym powiatem. Naprawdę warto.

  FOTKI z wycieczki

  Jak stowarzyszenie inspiruje i wspiera rozwój społeczny wsi!


       Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo” znalazło się wśród organizacji pozarządowych powiatu krasnostawskiego aplikujących o wsparcie do projektu grantowego ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania KRASNYSTAW PLUS z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Właśnie w roku 2018 na 100 lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości podpisaliśmy umowę na realizację projektu pn. „Wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo” poprzez rozwój organizacji na obszarze LGD Krasnystaw Plus pod hasłem „Aktywność pobudza każdy rozwój”.

  Kwota dofinansowania 18935,20 zł.
        Pozyskane środki finansowe wykorzystaliśmy na realizację 3 głównych działań
  1. Wytwarzanie produktu lokalnego jest możliwe dzięki doposażeniu pomieszczenia kuchni w nową kuchnię gazową z elektrycznym piekarnikiem i szafę do przechowywania naczyń (koszt doposażenia -5076,00zł.)
  2.Utworzenie Izby Regionalnej – dokonaliśmy zakupu usługi renowacji starych mebli pozyskanych od mieszkańców do organizacji Izby Regionalnej Zgromadziliśmy w niej meble, sprzęty i elementy wystroju wnętrza izby wiejskiej naszych przodków z końca XIX i początku XX wieku. Mieszkańcy wsi przekazali nieodpłatnie eksponaty do izby a członkowie Stowarzyszenia pracowali nad jej urządzeniem. Izbę Regionalną w przyszłości zamierzamy udostępnić turystom odwiedzającym naszą wieś, gminę i powiat. (koszt 7000,00zł
  3. Utworzenie atrakcyjnej oferty zagospodarowania czasu wolnego –dzięki projektowi zakupiliśmy sprzęt ICT( telewizor, projektor multimedialny, laptop) i sprzęt sportowo-rekreacyjny w postaci zestawu do tenisa stołowego(stół do tenisa, zestaw piłeczek i rakietki).Łączny koszt doposażenia wynosi 7859,20 zł. Zakupione sprzęty umożliwią nam w sposób atrakcyjny zagospodarować czas wolny mieszkańców. Zamierzamy zorganizować „strefę kibica”, aby móc wspólnie oglądać imprezy sportowe i wydarzenia w kraju i zagranicą, organizować seanse filmowe, spotkania, wieczornice, zawody i.t.p.

  Tego wszystkiego dokonaliśmy dzięki otrzymanemu wsparciu LGD Krasnystaw PLUS, która troszczy się o organizacje pozarządowe naszego powiatu. Zaplanowany grant umożliwił nam zwiększenie własnego potencjału a przez to zwiększenie aktywności na rzecz lokalnej społeczności. Nasze stowarzyszenie poprzez różnorodne działania inspiruje i wspiera rozwój społeczny wsi.

  Maria Kowalczyk - prezes


  Małochwiej Mały - nasza urocza wieś obchodziła swój setny Jubileusz. Tu podaj tekst alternatywny

         Dnia 13 sierpnia 2017 r. odbyło się podsumowanie projektu finansowanego z budżetu programu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2 pn. Wsi spokojna, wsi wesoła-jubileusz 100 -lecia wsi Małochwiej Mały. Obchody jubileuszu stały się okazją do rozmów, rozważań i dyskusji mieszkańców dotyczących zmian jakie zaszły we wsi w sferze społeczno - kulturowej i gospodarczej w latach 1917 - 2017.
                
  Stowarzyszenie Mieszakńców Małochwieja Małego "Rodzinne Gniazdo"